Hospodaření obce

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Rozpočet

rozpočtové opatření č. 6 - červen 2017 .pdf
rozpočtové opatření č. 5 - květen 2017 .pdf
závěrečný účet obce za rok 2016 - schválený .pdf
střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 - schválený .pdf
rozpočtové opatření č. 4 - duben 2017 .pdf
rozpočtové opatření č.3 - březen 2017 .pdf
rozpočtové opatření č.2 - únor 2017 .pdf
rozpočtové opatření č.1 - leden 2017 .pdf
střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 - návrh .pdf
Schválený rozpočet na rok 2017 - příjmy .pdf
Schválený rozpočet na rok 2017 - výdaje .pdf
Schválený rozpočet na rok 2016 - příjmy .pdf
Schválený rozpočet na rok 2016 - výdaje .pdf
Schválený rozpočet na rok 2015 - příjmy .pdf
Schválený rozpočet na rok 2015 - výdaje .pdf
Schválený rozpočet  na rok 2014 - příjmy  .pdf
Schválený rozpočet  na rok 2014 - výdaje .pdf
Schválený rozpočet  na rok 2013-příjmy a výdaje .pdf
Návrh rozpočtu 2013 .pdf
Schválený rozpočet  na rok 2012-příjmy a výdaje .pdf
Rozpočtový výhled 2013-15 .pdf