Aktuality

26. října 2017

Zvýšení počtu kontejnerů v osadách

Na žádost občanů obec posílila počet kontejnerů na tříděný odpad.

Jedná se o Bor, Rudolec, Kamenici a Nedrahovice, kde buď posilujeme množství kontejnerů nebo upravujeme tak, aby barvy kontejnerů odpovídaly typu sbíraného odpadu.