Aktuality

Setkání ke studii úprav návsi v Nedrahovicích

20. 02. 2019 /

Máme za sebou úspěšnou prezentaci studie úprav návsi v Nedrahovicích. Jak jsem slíbil, zvu všechny zájemce na další setkání, na kterém budeme diskutovat o definitivní podobě navrhovaných změn, abychom mohli zadat vypracování definitivního projektu.

Setkání proběhne na OÚ v Nedrahovicích v úterý 26.2. 2019 od 18 hodin.