Aktuality

Odpady v roce 2023

25. 01. 2023 /

V roce 2023 zůstáváme u nového systému zavedeného v roce 2022, který přinesl výrazné snížení množství odpadů obce.

V praxi to bude znamenat, že si opět zakoupíte takovou známku, která bude odpovídat vašim potřebám svozu popelnice. I nadále budou svoz y 14-tidenní nebo měsíční, vždy ve čtvrtek sudého týdne.

Pokud vás zajímají termíny svozů v roce 2023, již jsme je připravili ve spolupráci se Sedlčanskými technickými službami.

Pokud jste zapmněli, jakou částku jste v loňském roce platili, můžete kliknout na loňské ohlášení, které jste vyplňovali (soubor Ohlášení-Nedrahovice nebo Ohlášení-podnikatelé z 30.11.2021).

Jaký byl výsledek odpodového hospodářství obce za rok 2022 vám oznámíme v průběhu února 2023 po obdržení všech potřebných podkladů.