Dotace na DČOV

Obecné informace

Dotace na domovní čistírny odpadních vod poskytované obcí je vypsáno stejně jako v předešlých letech. Podrobnosti naleznete v sekci Program Dotace na DČOV a Přílohy Programu Dotace na DČOV. Příjem žádostí pro rok 2023 bude zahájen 1.8.2023.

Znění programu:

https://www.nedrahovice.cz/program-dotace-na-dcov