Hospodaření obce a SOS

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Rozpočet

Název Datum zveřejnění  
Rozpočtové opatření č. 11 - prosinec 2017 19.1.2018 .pdf
Schválený rozpočet na rok 2018 - příjmy 2.1.2018 .pdf
Schválený rozpočet na rok 2018 - výdaje 2.1.2018 .pdf
rozpočtové opatření č. 10 - listopad 2017 8.12.2017 .pdf
Rozpočet 2017, plnění rozpočtu 2017, návrh rozpočtu 2018 - výdaje 4.12.2017 .pdf
Rozpočet 2017, plnění rozpočtu 2017, návrh rozpočtu 2018 - příjmy 4.12.2017 .pdf
Očekávané plnění rozpočtu za rok 2017 4.12.2017 .pdf
Návrh rozpočtu na rok 2018 - příjmy 4.12.2017 .pdf
Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje 4.12.2017 .pdf
rozpočtové opatření č. 9 - říjen 2017 9.11.2017 .pdf
rozpočtové opatření č. 8 - září 2017  11.10.2017 .pdf
rozpočtové opatření č. 7 - srpen 2017  11.9.2017 .pdf
rozpočtové opatření č. 6 - červen 2017  11.7.2017 .pdf
rozpočtové opatření č. 5 - květen 2017 09.06.2017  .pdf
závěrečný účet obce za rok 2016 - schválený 26.5.2017  .pdf
rozpočtové opatření č. 4 - duben 2017  15.5.2017 .pdf
rozpočtové opatření č.3 - březen 2017  18.4.2017 .pdf
rozpočtové opatření č.2 - únor 2017 13.3.2017  .pdf
rozpočtové opatření č.1 - leden 2017 13.3.2017  .pdf
Schválený rozpočet na rok 2017 - příjmy  13.3.2017 .pdf
Schválený rozpočet na rok 2017 - výdaje 13.3.2017  .pdf
Schválený rozpočet na rok 2016 - příjmy   .pdf
Schválený rozpočet na rok 2016 - výdaje   .pdf
Schválený rozpočet na rok 2015 - příjmy   .pdf
Schválený rozpočet na rok 2015 - výdaje   .pdf
Schválený rozpočet  na rok 2014 - příjmy    .pdf
Schválený rozpočet  na rok 2014 - výdaje   .pdf
Schválený rozpočet  na rok 2013-příjmy a výdaje   .pdf
Návrh rozpočtu 2013   .pdf
Schválený rozpočet  na rok 2012-příjmy a výdaje   .pdf
Rozpočtový výhled 2013-15   .pdf