Strategický rozvojový dokument obce 2014-2021

Program rozvoje obce Nedrahovice 2014-2022 .pdf
Příloha č.1 - SWOT analýza  .pdf
Příloha č. 2 - hodnocení dotazník .pdf
Příloha č. 3 - struktura PRO .pdf
Příloha č. 4 - způsob tvorby PRO .pdf
Příloha č. 5 - přehled projektových záměrů .pdf
Příloha č. 6 - konkrétní projekty .pdf
Příloha č. 7 - harmonogram .pdf
Příloha č. 5 - přehled projektových záměrů - AKTUALIZACE - únor 2016 .pdf
Příloha č. 5 - přehled projektových záměrů - AKTUALIZACE - srpen 2019 .pdf
Příloha č. 6 - konkrétní projekty - AKTUALIZACE - srpen 2019 .pdf