Územní plán

ÚKON DATUM PŘÍLOHA POZNÁMKA
Zveřejnění návrhu Územního plánu obce Nedrahovice 30.3.2021   vyvěšeno 30.3. - 16.4.2021
Schválení pořízení územního plánu 28.8.2019 usnesení č.8/2019 usnesení č.8/2019
Výzva k podání podnětů 30.8.2019 .pdf ÚD, dopisy, intern. stránky obce
Veřejná vyhláška o zahájení projednání návrhu zadání ÚP 24.10.2019 .pdf ÚD vyvěšeno 24.10.2019, svěšeno 27.11.2019
Návrh zadání ÚP (ORP Sedlčany) 14.12.2019 .pdf předloženo zastupitelstvu ke schválení
Příloha návrhu zadání ÚP (ORP Sedlčany) 14.12.2019 .pdf předloženo zastupitelstvu ke schválení
Schválení návrhu zadání zastupitelstvem 18.12.2019 .pdf usnesení 12/2019