Územní plán

 

 

Územní plán obce Nedrahovice, registracni cislo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0014873

 

ikona publicita A3 Nedrahovice [PDF 74.29 kB]

 

ÚKON

DATUM PŘÍLOHA POZNÁMKA

Odkaz na finální verzi ÚP obce Nedrahovice v portálu Gobec

19.1.2022

Grafická podoba územního plánu obce Nedrahovice 2022

 

 

 

 

Finální podoba územního plánu obce Nedrahovice 

 

 

6.1.2022ikonaÚZEMNÍ_PLÁN_OBCE_Nedrahovice_fin [PDF 2.96 MB]

 

ikona _UP_NED_Příloha_1_popis_ploch-fin [PDF 374.32 kB]

příloha č 1-popis ploch

ikona _UP_NED_Příloha_2_zkratky-fin [PDF 471.76 kB]

příloha č 2 - zkratky

ikona _UP_NED_Příloha_3_Vyhodnocení_souladu_se_stanovisky [PDF 470.55 kB]

příloha č 3-soulad

Schválený ÚP obce Nedrahovice 3.1.2022 ikona O1_Koordinacni-10 [PDF 2.36 MB]

vyvěšeno 6.1.2022

svěšeno 30.1.2022

Schválení ÚP zastupitelstvem obce 22.12.2021 ikona 2021_prosinec-usneseni [PDF 197.88 kB]  
Veřejné projednání upraveného a posouzeného ÚP obce Nedrahovice 30.11.2021 od 10 hod   v budově OÚ Nedrahovice
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání o návrhu ÚP obce Nedrahovice 27.10.2021 ikona VV-oznámení o zahájení řízení [PDF 337.33 kB] vyvěšeno 27.10. - 7.12.2021
Zveřejnění návrhu Územního plánu obce Nedrahovice 30.3.2021   vyvěšeno 30.3. - 17.5.2021
Společné jednání k Návrhu ÚP obce Nedrahovice 20.1.2021   na MěÚ v Sedlčanech
Zahájení prací na novém ÚP obce Nedrahovice 7/2020    
Schválení návrhu zadání zastupitelstvem 18.12.2019 .pdf usnesení 12/2019
Návrh zadání ÚP (ORP Sedlčany) 14.12.2019 .pdf předloženo zastupitelstvu ke schválení
Příloha návrhu zadání ÚP (ORP Sedlčany) 14.12.2019 .pdf předloženo zastupitelstvu ke schválení
Veřejná vyhláška o zahájení projednání návrhu zadání ÚP 24.10.2019 .pdf ÚD vyvěšeno 24.10.2019, svěšeno 27.11.2019
Výzva k podání podnětů 30.8.2019 .pdf ÚD, dopisy, intern. stránky obce
Schválení pořízení územního plánu    usnesení č.8/2019 usnesení č.8/2019