Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace

Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2024 ikona final-NEDRAHOVICE KALKULACE_MF_2024 [PDF 128.86 kB]
Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2023 ikona Finální návrh-NEDRA_KALKU_2023 [XLSX 22.3 kB]
Porovnání všech položek výpočtu vodné+stočné za rok 2022 ikona Nedrahovice_porovnání V&S 2022 [XLSX 16.53 kB]
Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2022 ikona Kalkulace vodné-stočné-Nedrahovice 2021_návrh [XLSX 21.41 kB]
Vyúčtování ceny výše ceny vodného a stočného za rok 2021 (1. SčV) ikona Nedrahovice VYÚČTOVÁNÍ 2021 [XLSX 16.5 kB]
Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2021 ikona stanovení vodného a st pro 2021 [PDF 210.6 kB]
Vyúčtování ceny výše ceny vodného a stočného za rok 2020 (1. SčV) ikona Nedrahovice - vyúčtování 2020 [XLSX 19.04 kB]
Porovnání všech položek výpočtu vodné+stočné za rok 2020 ikona porovnání [XLSX 21.41 kB]
Porovnání všech položek výpočtu vodné+stočné za rok 2019 ikona porovnání [PDF 158.75 kB]
Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2019 .pdf
Kalkulace ceny výše ceny vodného a stočného pro rok 2019 (1. SčV) .pdf
Porovnání všech položek výpočtu vodné+stočné za rok 2018 .xls
Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2018 .pdf
Porovnání všech položek výpočtu vodné+stočné za rok 2017 .pdf
Oznámení - mírnější hygienický limit pro Alachlor ESA .pdf
Porovnání všech položek výpočtu vodné+stočné za rok 2016 .pdf
Ceník externích prací 1. SčV pro rok 2016 .pdf
Protokol o kontrole domovní přípojky splaškové kanalizace .pdf
Ukončení stavby kanalizace a vodovodu - zahájení připojování .pdf
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod od r. 2016 .pdf
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 .pdf
Informace ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku a informace ke způsobu počítání stočného .pdf
Vzor Smlouvy o poskytnutí příspěvku .pdf
Vzor Protokolu o schválení provedení přípojky na soukromém pozemku .pdf
Rozhodnutí o uzavírce silnice III/1202 - stavba kanalizace .pdf
Schéma dopravního značení silnice III/1202 - stavba kanalizace .pdf
Zápis ze schůze s občany ze dne 22.6.2015 od 20 hodin .pdf
Vyúčtování ceny vody 2011 .pdf
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - povolení rozšíření stavby o vedlejší tlakové stoky a sběrné čerpací jímky .pdf
Varianty financování kanalizace v Nedrahovicích, žádost o podepsání smluv občany obce .pdf
Co všechno provést doma při podpisu smluv ke kanalizaci? .pdf
Část projektu tlakové kanalizace pro obec Nedrahovice s přípojkami .pdf
Vysvětlení základního principu tlakové kanalizace, odpovědi na otázky .pdf
Zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - veřejná vyhláška (tlakové stoky, sběrné čerp. jímky, vodovod) .pdf
Územní souhlas se stavbou "vedlejších tlakových stok a sběrných jímek na vybraných pozemcích" (kanalizace Nedrahovice) .pdf