Aktuality

FILTR

 • Konec úplné uzavírky

  08. 07. 2024

  Oprava krajské komunikace bude zítra ukončena

   Úplná uzavírka silnice č. III/1202 bude ukončena 09.07.2024 v 8:00, silnice bude průjezdná bez omezení.   Přejeme hezký den, odbor výstavby a územního plánování Sedlčany

 • Informace k časovému harmonogramu opravy silnice III/1202

  26. 06. 2024

  nebo-li od rybárny k horní ceduli Nedrahovice

  Informace z 25.6.2024 z KSÚS Středočeského kraje:

   

   Zhotovitel, firma PORR s.r.o. má dle uzavřené SoD na celkové dokončení opravy silnice 4 týdny.   V pondělí bylo předáno staveniště a byly zahájeny práce ( frézování vozovky). Zítra a pozítří budou strženy krajnice a bude probíhat hloubení a čištění příkopů. 1. případně 2.7. bude provedeno zametení vozovky, spojovací postřik a zahájení pokládky asfaltových vrstev a poté dosypání krajnic. Dnes jsem se zhotovitelem mluvil a celkové dokončení díla by mělo být do 5.7.2024 ( tzn. o 14 dní dříve oproti SoD) v případě příznivých klimatických podmínek.   Lidé musí pochopit, že zhotovitel má nastavený určitý harmonogram postupu prací, připravenou techniku, práce rozvrženy a samozřejmě akcí ve stavební sezoně řeší více. Navíc dle mých informací místní stavbou projíždějí a případná objížďka pro osobní automobily, byť není šířkově ideální ( přes osadu Ovčín nebo z Jesenice směr Nedrahovice), není dle mého názoru nikterak dlouhá.   Snahou zhotovitele i KSÚS je práce provést v požadované kvalitě a v co nejkratším čase. 

 • Výpadky elektřiny v Nedrahovicích

  26. 06. 2024

  Způsobeno pádem stromu na VN v oblasti Monínce

  Opravy proběhly do 14h, výpadky by již neměly nastat.

 • První fotografie z okrskovky v Boru, 1.6.2024

  03. 06. 2024

  Pár fotografií ze soutěže

  fotografie zde

 • Zákaz pálení ohňů

  29. 04. 2024

  Upozorňujeme na aktuální výstrahu ČHMÚ a s tím související Nařízení kraje

   V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

  V souladu s Nařízením je proto celoplošně Z A K Á Z Á N O:

  používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní cesty;

  zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování, vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

  Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

  lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

  souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

  zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

  stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

   

  Z A K Á Z Á N O: rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství), kouření (s výjimkou elektronických cigaret), jízda parní lokomotivy, povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

   

  ikona Nařízení SCK 3-2020_o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru [PDF 141.64 kB]

   

  Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů! 

 • Pozvánka na jednání ZO -4/2024

  17. 04. 2024

  ikona pozvanka-pred-4-2024 [PDF 245.06 kB]

 • Pozvánka na jednání ZO - 3/2024

  20. 03. 2024

  ikona zápis pozvanka-3-2024 [PDF 238.55 kB]

 • Omluva

  29. 02. 2024

  28.2. 2024 probíhalo v obci Nedrahovice čištění splaškové kanalizace

  Čištění bylo vyvoláno realizací kamerových zkoušek splaškové kanalizace. Kamerové zkoušky jsou poslední možností, jak zjistit nelegální nátok dešťových vod do splaškové kanalizace. Obec k nim přistoupila proto, že se v poslední době enormně zvýšilo množství srážkových vod na čerpací stanici a tím se logicky výrazně zvýšily celkové náklady na kanalizaci.

  Bez vyčištění kanalizačních řadů nelze kamerové zkoušky provádět. Přes ujištění pracovníků 1. SčV, že čištění nevyvolá žádné problémy na přípojkách, došlo v některých nemovitostech k velmi nepříjemným situacím. 

  Za tyto problémy a nepříjemnosti se obec i pracovníci 1. SčV dodatečně omlouvají.

 • Poplatky za popelnice v roce 2024

  26. 02. 2024

  Poplatky za svoz komunálního odpadu se v roce 2024 nemění. Pokračujeme ve 14denním (měsíčním) inetrvalu svozů. Detaily jsou uvedeny v přílohách níže.

  ikona 2024-info-platby [PDF 179.46 kB]

   

  Číslo účtu obce je 124 23 211 / 0100 (Komerční banka)

   

  ikona termíny svozů 2024 [XLS 28 kB]

  Stále také platí možnost dokoupení pásek pro jednorázový svoz (v případě, že by vám náhodou nestačila nádoba)

  V případě potřeby se obracejte na storstu obce na tel 725 428 287

 • Svoz odpadu 2024

  26. 02. 2024

  Máte již nalepenou známku pro rok 2024 na popelnici?

  Pokud tomu tak není, rychle se zastavte na OÚ a známku si vyzvedněte. Od začátku března nebudou popelnice bez známky vyváženy!

  ikona Svoz TKO Nedrahovice 2024, verze popeláři [XLS 28 kB]

 • Otrávené návnady

  Otrávené návnady

  26. 02. 2024

  Už i v našem regionu se objevily otrávené návnady v přírodě

  Policie ČR hledá viníka, kterého v případě dopadení čeká hodně nepříjemný trest. Daleko horší je ale potenciální nebezpečí pro další zvířata (vč volně pobíhajících psů), potažmo i pro lidi, pokud by něco takového sebraly....

 • Pozvánka na jednání ZO - 2/2024

  21. 02. 2024

  ikona pozvánka-2-2024 [PDF 271.74 kB]

 • Poradenství finančního úřadu

  14. 02. 2024

  S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání posílá FÚ důležité informace

  ikona Výjezdy+infolinky_Příbram_Sedlčany [PDF 144.34 kB]

   

  ikona Leták_infolinka DP_Příbram [PDF 111.68 kB]

 • Revize katastrálních hranic v kú. Nedrahovice

  31. 01. 2024

  Katastrální úřad bude provádět v roce 2024 revizi hranic v kú Nedrahovice

  ikona revize hranic v katastru-ku-Nedrahovice [PDF 153.91 kB]

 • Už máte kompostér doma?

  30. 01. 2024

 • Pozvánka na jednání ZO - 1/2024

  24. 01. 2024

  ikona pozvanka ZO-1-2024 [PDF 271.83 kB]

 • Jezdíte autobusem nebo vlakem prostřednictvím PID?

  22. 01. 2024

  Pokud ano, přichází Středočeský kraj s drobnou, ale přínosnou novinkou.

  Tak jako např ČEZ nabízí možnost, že se u něj zaregistrujete a následně dostáváte v předstihu informace o odstávkách v místě vašeho bydliště, přichází s touto možností i Středočeský kraj. Pokud tedy jezdíte autobusy nebo vlaky v našem kraji (většina jich do PID spadá), pak využijte tuto nabídku. Dozvíte se dříve než na nástupišti, že došlo k výluce nebo jiné změně a vámi vybraný dopr prostředek třeba zrovna nepojede nebo v jiném čase.

  Bližší informace v příloze - ikona Dopis na obce 2024 [PDF 300.69 kB]

 • Vodné a stočné pro rok 2024

  03. 01. 2024

  S přihlédnutím ke všem vlivům působícím na cenu vodného a stočného muselo ZO přistoupit, stejně jako v ostatních obcích Sedlčanska, k navýšení ceny

  Vodné v roce 2024 bude činit 61,- a stočné 72,-. Zvýšením ceny se alespoň částečně pokryjí zvýšené náklady na tuto oblast veřejné infrastruktury. Detaily propočtů V+S

 • Příjemné Vánoce 2023

  22. 12. 2023

  Po včerejším masakru na pražské FF UK má tohle přání hodně hořkou příchuť

  Přesto vám všem přeje celé Zastupitelstvo obce Nedrahovice klidné prožití Vánoc a klidnější rok 2024.

 • Termíny svozů komunálního odpadu pro rok 2024

  20. 12. 2023

  ikona Svoz TKO Nedrahovice 2024 [XLS 28 kB]