Zastupitelstvo

Starosta Mgr. Čestmír Sosnovec
 
Místostarosta Lubomír Budka
 
Zastupitelé

Vladimír Vejvoda
Jan Papež
Petra Hlaváčková
Václav Rynda
Ing. Vladimír Pešta 
Ing. David Hrma
Tomáš Špale

 

Finanční výbor předseda: Vladimír Vejvoda
členové:   Ing. David Hrma, Petra Hlaváčková
 
Kontrolní výbor předseda: Ing. Vladimír Pešta
členové:    Václav Rynda, Jan Papež
 
Inventarizační komise předseda
členové:    
 
Stavební komise předseda: Tomáš Špale                
členové:    Vladimír Pešta, Lubomír Budka