Zastupitelstvo

Starosta Mgr. Čestmír Sosnovec
 
Místostarosta Lubomír Budka
 
Zastupitelé

Vladimír Vejvoda
Jan Papež
Petra Hlaváčková
Václav Rynda
Ing. Vladimír Pešta 
Ing. David Hrma
Tomáš Špale

 

Finanční výbor           předseda: Vladimír Vejvoda
          členové:   Ing. David Hrma, Petra Hlaváčková
 
Kontrolní výbor           předseda: Ing. Vladimír Pešta
          členové:    Václav Rynda, Jan Papež
 
Inventarizační komise           předseda: ing. David Hrma
          členové:    Vladimír Vejvoda, Jan Papež
 
Stavební komise           předseda: Tomáš Špale                
          členové:    Vladimír Pešta, Lubomír Budka