Zastupitelstvo

Starosta Mgr. Čestmír Sosnovec
 
Místostarosta Jiří Vacek
 
Zastupitelé

Vladimír Vejvoda
Jiří Neužil
Petra Hlaváčková
Jana Štemberková
Vladimír Pešta 
Jiří Vacek
Václav Cháb
David Hrma

Finanční výbor předseda: Vladimír Vejvoda
členové:    Jiří Neužil, Petra Hlaváčková
 
Kontrolní výbor předseda: Vladimír Pešta
členové:    Jana Štemberková, David Hrma
 
Inventarizační komise předseda: Vladimír Vejvoda
členové:    David Hrma, Jiří Neužil
 
Stavební komise předseda: Václav Cháb                  
členové:    Vladimír Pešta, Jiří Vacek