Aktuality

Vodné a stočné pro rok 2024

03. 01. 2024 /

S přihlédnutím ke všem vlivům působícím na cenu vodného a stočného muselo ZO přistoupit, stejně jako v ostatních obcích Sedlčanska, k navýšení ceny

Vodné v roce 2024 bude činit 61,- a stočné 72,-. Zvýšením ceny se alespoň částečně pokryjí zvýšené náklady na tuto oblast veřejné infrastruktury. Detaily propočtů V+S