Aktuality

Omluva

29. 02. 2024 /

28.2. 2024 probíhalo v obci Nedrahovice čištění splaškové kanalizace

Čištění bylo vyvoláno realizací kamerových zkoušek splaškové kanalizace. Kamerové zkoušky jsou poslední možností, jak zjistit nelegální nátok dešťových vod do splaškové kanalizace. Obec k nim přistoupila proto, že se v poslední době enormně zvýšilo množství srážkových vod na čerpací stanici a tím se logicky výrazně zvýšily celkové náklady na kanalizaci.

Bez vyčištění kanalizačních řadů nelze kamerové zkoušky provádět. Přes ujištění pracovníků 1. SčV, že čištění nevyvolá žádné problémy na přípojkách, došlo v některých nemovitostech k velmi nepříjemným situacím. 

Za tyto problémy a nepříjemnosti se obec i pracovníci 1. SčV dodatečně omlouvají.