Aktuality

Informace k časovému harmonogramu opravy silnice III/1202

26. 06. 2024 /

nebo-li od rybárny k horní ceduli Nedrahovice

Informace z 25.6.2024 z KSÚS Středočeského kraje:

 

 Zhotovitel, firma PORR s.r.o. má dle uzavřené SoD na celkové dokončení opravy silnice 4 týdny.   V pondělí bylo předáno staveniště a byly zahájeny práce ( frézování vozovky). Zítra a pozítří budou strženy krajnice a bude probíhat hloubení a čištění příkopů. 1. případně 2.7. bude provedeno zametení vozovky, spojovací postřik a zahájení pokládky asfaltových vrstev a poté dosypání krajnic. Dnes jsem se zhotovitelem mluvil a celkové dokončení díla by mělo být do 5.7.2024 ( tzn. o 14 dní dříve oproti SoD) v případě příznivých klimatických podmínek.   Lidé musí pochopit, že zhotovitel má nastavený určitý harmonogram postupu prací, připravenou techniku, práce rozvrženy a samozřejmě akcí ve stavební sezoně řeší více. Navíc dle mých informací místní stavbou projíždějí a případná objížďka pro osobní automobily, byť není šířkově ideální ( přes osadu Ovčín nebo z Jesenice směr Nedrahovice), není dle mého názoru nikterak dlouhá.   Snahou zhotovitele i KSÚS je práce provést v požadované kvalitě a v co nejkratším čase.