Kalendář akcí

      

Kalendář na celý rok: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. ledna 2019 – 31. března 2019 do 23.59 h

Platby za odpady pro rok 2019

Detaily ke hrazení poplatku za odpady níže


Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši 600,-Kč na rok 2019 za trvale bydlící 1 osobu nebo za 1 rekreační objekt či objekt k trvalému bydlení, ve kterém není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu, lze zaplatit i bezhotovostně na účet obce 124 23 211 / 0100, VS 1340 + jméno plátce do poznámky.

Na stejný účet lze platit i poplatek ze psa ve výši 50,-Kč, VS 1341 + jméno plátce do poznámky.