2023

Zápisy a usnesení z jednání ZO v roce 2023

Vložený dokument Termín vložení Příloha
     
     
     
     
     
     
     
Zápis č.1 ze zasedání ZO ze dne 25.1.2023 26.1.2023 ikona 2023-leden_zapis_po-UD [PDF 302.91 kB]
Usnesení č.1 ze zasedání ZO ze dne 25.1.2023 26.1.2023 ikona 2023_leden-usneseni-UD [PDF 192.19 kB]