Aktuality

Nový Program dotací na podporu výstavby DČOV schválen

28. 02. 2020 /

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schválilo pro rok 2020 Program dotací na vybudování domovních čistíren odpadních vod, stejně jako v roce 2019.

Zájemci si mohou podrobnější informace přečíst v sekci Dotace na DČOV.

Jednotlivé přílohy potřebné k podání žádosti jsou ke stažení v sekci Přílohy Programu dotace na DČOV.

Zění Programu je dostupné v sekci Program dotace na DČOV.