Přílohy Programu Dotace na DČOV

Přehled příloh

PŘÍLOHY PROGRAMU DOTACE NA DČOV
  příloha zveřejněno
Příloha č. 1 (Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nedrahovice) - 2024 ikona Pril c.1 k dotac.progr.-Žádost-2024 [PDF 177.67 kB]  1.2.2024
Příloha č. 2 (Žádost o platbu poskytnuté dotace na DČOV) - 2024 ikona Priloha c.2 -zadost o platbu-2024 [PDF 134.84 kB]  1.2.2024
Příloha č. 3 (Závěrečné vyúčtování dotace) - 2024 ikona Priloha c.3 -vyuctovani-2024 [PDF 123.03 kB]   1.2.2024
Příloha č. 4 (Průběh vyřizování žádostí o dotaci) - 2024 ikona př.č.4 - průběh vyřizování žádostí [XLSX 11.61 kB]   1.2.2024