Přílohy Programu Dotace na DČOV

Přehled příloh

PŘÍLOHY PROGRAMU DOTACE NA DČOV
  příloha zveřejněno
Příloha č. 1 (Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nedrahovice) - 2020  .pdf  31.1.2020
Příloha č. 2 (Žádost o platbu poskytnuté dotace na DČOV) - 2020  .pdf   31.1.2020
Příloha č. 3 (Závěrečné vyúčtování dotace) - 2020  .pdf   31.1.2020
Příloha č. 4 (Průběh vyřizování žádostí o dotaci) - 2020  .pdf  31.1.2020
Příloha č. 1 (Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nedrahovice) - 2019 .pdf 30.5.2019
Příloha č. 2 (Žádost o platbu poskytnuté dotace na DČOV) - 2019 .pdf 30.5.2019
Příloha č. 3 (Závěrečné vyúčtování dotace) - 2019 .pdf 30.5.2019
Příloha č. 4 (Průběh vyřizování žádostí o dotaci) - 2019 .pdf 30.5.2019