Přílohy Programu Dotace na DČOV

Přehled příloh

PŘÍLOHY PROGRAMU DOTACE NA DČOV
  příloha zveřejněno
Příloha č. 1 (Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nedrahovice) - 2022 ikona Pril c.1 k dotac.progr.-Žádost [PDF 177.27 kB]  31.1.2021
Příloha č. 2 (Žádost o platbu poskytnuté dotace na DČOV) - 2022 ikona Priloha c.2 -zadost o platbu [PDF 134.53 kB]   31.1.2021
Příloha č. 3 (Závěrečné vyúčtování dotace) - 2022 ikona Priloha c.3 -vyuctovani [PDF 122.85 kB]   31.1.2021
Příloha č. 4 (Průběh vyřizování žádostí o dotaci) - 2022 ikona př.č.4 - průběh vyřizování žádostí [XLSX 11.61 kB]  31.1.2021