Bor

Historie osady Bor

Osada Bor patří k Nedrahovicím od roku 1537. Před 16. stoletím patřily zdejší selské statky rytířům z Nového Dvora. Od nich je koupil již zmíněný Jan Kalenický z Kalenic a připojil k Nedrahovicům, s nimiž pak Bor sdílel všechny osudy. Od roku 1623 ves náležela spolu s Nedrahovicemi a s celým okolím ke Chlumci. "Berní rule" panství chlumeckého připomíná odtud v roce 1654 tři grunty: Chocholouškův, Duchoňův a Soukupův. Jejich majitelé patřili k nejstarším selským rodům na Sedlčansku.

Za povšimnutí stojí místní zvonička z roku 1885, v níž je oltář se sochou Panny Marie Bolestné, pocházející původně z jesenického kostela. Nade dveřmi zvoničky je nápis: „Sláva Bohu na Výsosti ! CH. V. D. P. 1885 D. P. Na památku obci“. Předmětem dohadů jsou uvedená písmena. Podle některých pramenů jde o zkratku věty: „Chvála Vám Dobří Přátelé“, podle jiných jsou to začáteční písmena hospodářů, kteří nejvíce přispěli na stavbu – Chocholoušek, Všetečka, Duchoň a Pešta.

Na okraji vsi byl v roce 1923 postaven pomník padlým vojínům v 1. světové válce. Je z černého leštěného syenitu v podobě jehlanu a pod vytesaným křížkem má 9 jmen padlých. Pomník pochází z umělecké dílny kameníka Bursíka v Sedlčanech.

Prameny: Habart,Č.: Sedlčansko, Sedlecko, Voticko, vydal Alfaprint nákladem měst Sedlčany, Sedlec-Prčice a Votice, 1994