Křížky a kapličky

Moravců křížek nad Kamenicí

Na mezi po levé straně cesty vedoucí do Čachořic je postaven mezi dvěma lipami křížek.  V mělce naznačené nice 80centimetrového žulového podstavce stojícího na nízkém kamenném stupni je vytesán reliéf písmen AM a pod nimi letopočet 1898....

Na podstavci stojí 60 centimetrový kamenný kvádr. Jeho přední stranu zdobí mělká nika se stylizovaným květem s osmi okvětními lístky. Kvádr končí oblou obrubou. Do horní plochy kvádru je zabudován litinový křížek asi 1,2 m vysoký. Na něm je upevněn štítek s bohatě prolamovaným obvodem. Nad štítkem visí Kristus a ještě výše tabulka s písmeny INRI.

Křížek plnil funkci  memoriální. Byl postaven na památku 14letého Antonína Moravce z Kamenice č. 4, jehož zde 5.9.1898 zabil blesk při pasení hus.

Tolik citace z připravované publikace Křížky Nedrahovicka, Jesenicka a Kosohorska. Podklady shromažďuje paní Majka Bazalová.

V roce 2011 se obec Nedrahovice rozhodla provést opravu tohoto křížku, protože jeho stav byl v tu dobu více než žalostný. Orezivělé kovové části, štítek  bez zachovaného písma, silně nakloněné kamenné části křížku hrozily zřícením na místní komunikaci.
Oprava byla financována za výrazného přispění nadace Partnerství, sídlící na nedalekém Vysokém Chlumci (Arco Zinneberg) a také obce Nedrahovice.

Úprava kamenných prvků proběhla v listopadu 2011, rekonstrukce kovových částí a nátěry na jaře 2012.

Prameny:

 1. Bazalová,M.: Křížky Nedrahovicka, Jesenicka a Kosohorska, rukopisné podklady
 2. Fotografie Jiřího Malíčka
 3. Fotografie Č. Sosnovce
   

Fotografie pořízeny od roku 2008 do listopadu 2011

Křížek Na Kostelíku

Vpravo u cesty směřující k Čachořicům stojí na 35centimetrovém kamenném schůdku s písmeny JV ve vytesaném oválu vztyčený podstavec s letopočtem 1861. Z něj vystupuje 2,30 m vysoký štíhlý jehlan s vytesaným reliéfem kalicha, plamenného srdce a kříže na přední straně. Na vrcholku sloupku je vsazen 1,20 m vysoký litinový křížek s korpusem Krista, s paprsky vystřelujícími z překřížení ramen do všech čtyř úhlů a s rameny zakončenými růžicí.

Kříž nechal r. 1861 postavit kamenický sedlák Jan Vetejška. Křížek dříve stával v místě, kterému se říká Na Kostelíku, ale kvůli scelování polí byl asi v 70. letech 20. století přemístěn.

Tolik citace z připravované publikace Křížky Nedrahovicka, Jesenicka a Kosohorska. Podklady shromažďuje paní Majka Bazalová.

Jméno Na Kostelíku možná souvisí s pověstí, podle které měl být v místě křížku původně vystavěn kostel. Protože ale na stavbu nebylo zajištěno dostatečné množství finančních prostředků, bylo od výstavby upuštěno.

V roce 2011 se obec Nedrahovice rozhodla provést opravu tohoto křížku (orezivělé kovové části, štítek).
Oprava byla financována za výrazného přispění nadace Partnerství, sídlící na nedalekém Vysokém Chlumci (Arco Zinneberg) a také obce Nedrahovice.

Úprava kamenných prvků nebyla nutná, rekonstrukce kovových částí a nátěry proběhly na jaře 2012.

Naskenovaná stará mapka části kamenického katastru zobrazuje původní polohu křížku (v 70. letech 20. století) před jeho přemístěním.

Naskenovanou mapku naleznete zde.

Prameny:

 1. Bazalová,M.: Křížky Nedrahovicka, Jesenicka a Kosohorska, rukopisné podklady
 2. Fotografie Jiřího Malíčka (únor 2008, duben 2009)
 3. Fotografie Č. Sosnovce (leden 2011)

Křížek u hasičské zbrojnice v Kamenici

Vysoký křížek stojí na křižovatce cest do Trkova, Nedrahovic a Čachořic. Na toto místo byl posunut kvůli rozšiřování silnice. Stavbu tvoří 1 m vysoký žulový podstavec s nikou, v níž je vytesán letopočet 1861 a nad ním iniciály FČ. Na tomto podstavci stojí kamenný kvádr zakončený vyhloubenou obrubou a s nikami na třech stranách. V nice na čelní straně je vytesán reliéf kalicha, v bočních stranách jsou niky bez ozdob.

Na kvádru stojí 1,5 m vysoký štíhlý kamenný dřík. Jeho čelní stranu zdobí reliéf srdce s ratolestí a kalich. Do dříku je upevněný litinový křížek s destičkou s nápisem Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Nad tabulkou visí Kristus.

Kříž nechali roku 1861 postavit trkovský pachtýř František Masopust a kamenický mlynář František Čámský na pozemku, jenž postoupil sedlák Vetejška z Kamenice. Kříž byl svěcen ve stejný den s obdobným křížkem Vetejškovým stojícím v místě Na Kostelíku při cestě do Čachořic.

Tolik citace z připravované publikace Křížky Nedrahovicka, Jesenicka a Kosohorska. Podklady shromažďuje paní Majka Bazalová.

V roce 2011 se obec Nedrahovice rozhodla provést opravu tohoto křížku (orezivělé kovové části,  štítek).
Oprava byla financována za výrazného přispění nadace Partnerství, sídlící na nedalekém Vysokém Chlumci (Arco Zinneberg) a také obce Nedrahovice.

Úprava kamenných prvků nebyla nutná, rekonstrukce kovových částí a nátěry proběhly na jaře 2012.

Prameny:

 1. Bazalová,M.: Křížky Nedrahovicka, Jesenicka a Kosohorska, rukopisné podklady
 2. Fotografie Jiřího Malíčka (2009, duben)
 3. Fotografie Č. Sosnovce (2011, říjen)

Oprava zvonění kapličky v Radči 2004

V rámci dokumentace kulturních památek obce Nedrahovice přinášíme krátkou reportáž s fotografiemi z roku 2004, kdy byla provedena za přispění Obce Nedrahovice a Sdružení obcí Sedlčanska (přes dotační řízení) oprava zvonění kapličky v Radči.

Kaplička v Boru

Na podzim roku 2005 nákladem obce Nedrahovice a za výrazné pomoci místních občanů krásně opravená kaplička v Boru byla vystavěna pravděpodobně v roce 1885 (dle záznamů ve farní knize Jesenice uložené v Okresním archivu v Příbrami).

Na stavbě se měli nejvýznamněji podílet pánové Chocholoušek, Duchoň, Všetečka a Pešta. Zápis z farní knihy si můžete prohlédnout také na fotografii pod článkem.

Kaplička se nachází na návsi v Boru, nad rybníkem, přímo pod silnicí procházející osadou. Kapličku pěkně lemují staré lípy, hezký kontrast vytváří také pravidelně sekaný trávník.

Prameny:

 1. Farní kniha, Okresní archiv v Příbrami
 2. Ústní informace místních obyvatel