Nabídnete ubytování pro občany Ukrajiny?

Ubytování

Pokud by někdo na Sedlčansku chtěl nabídnout ubytování pro občany z Ukrajiny, ozvěte se na kontaktní místo při MÚ Sedlčany, viz příloha

ikona Nabídka ubytování pro příchozí z Ukrajiny [PDF 147.12 kB]