Nedrahovické Podhájí

Historie osady Nedrahovické Podhájí

Asi 400 metrů od Kamenice se nachází osada Nedrahovické Podhájí . Zprvu se jmenovala pouze Podhájí. Přívlastek Nedrahovické (dříve Chlumecké) dostala, aby se lišila od Podhájí Nalžovického. Jméno osady pochází patrně od toho, že byla založena pod hájem, který se kdysi rozkládal na návrší severně od vsi. V minulosti sdílelo Nedrahovické Podhájí všechny své osudy spolu s Kamenicí. Podhájí patřilo ve 14. století vladykovi Dobši, který vlastnil ještě statky v Obděnicích. Jeho dědicové se připomínají v letech 1369 – 1373 mezi patrony obděnického kostela.

Zajímavou památkou v Nedrahovickém Podhájí je žulová zvonička. Z nízkého komolého jehlanu s letopočtem 1872 vstupuje čtyřboký hranol, vpředu ozdobený vytesaným dvojitým křížkem. Zvonička je zakončena železným křížkem, pod nímž visí zvonek.

Prameny: Habart,Č.: Sedlčansko, Sedlecko, Voticko, vydal Alfaprint nákladem měst Sedlčany, Sedlec-Prčice a Votice, 1994