Pro občany

Pro občany obce Nedrahovice

Nemocnice Příbram - zubní pohotovost Příbram a ambulance (26.3.2020)

Provoz ambulancí popsán zde

Zubní pohotovost rozšířena na 7 dní týdně, konkrétní časy zde

 

 

Změna provozní doby na poště v Jesenici (20.3.2020)

změny v příloze

 

 

Roušky pro občany dorazily na obecní úřad (20.3.2020)

Ve čtvrtek odpoledne a v noci jsme dovezli první roušky pro občany obce.

Děkujeme tímto firmám a organizacím:

B.E.S. Petrovice                                               

Mela ops (Sedlčany)                                                                                                                            

Hospic Křídla ve spolupráci s farností Kosova Hora    

 

https://www.facebook.com/obecNedrahovice/

 

 

Svatby (13.3.2020)

Omezení počtu svatebčanů v době nouzového stavu - sdělení odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra

 

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19,upozorňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

 

Pokud dojde ke snížení počtu osob na těchto akcích platí zákaz automaticky i pro sňatečné obřady, pokud by příslušné mimořádné opatření nestanovilo jinak.