Projekty obce

Dotazníkové šetření

V tomto příspěvku můžete nahlédnout do výsledků dotazníkového šetření, které v naší obci proběhlo v květnu a červnu 2014. Výsledky jsou velice zajímavé a v mnoha ohledech cenné pro další práci zastupitelstva i jako zpětná vazba pro dosud vykonanou práci. Všem, kteří se do šetření zapojili ještě jednou děkujeme. Děkujeme také všem sponzorům, kteří poskytli hodnotné ceny do tomboly. Každý druhý účastník šetření vyhrál jednu z cen. Jejich přehled naleznete zde.

Zdůvodnění dotazníkového šetření naleznete zde.

Výsledky dotazníku jsou k dispozici zde.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.