Projekty obce

Logo okruhu Kamenické křížky

Obec Nedrahovice v červnu 2012 požádala ZŠ Jesenice o spolupráci při vytvoření loga nově vzniklého okruhu Kamenické křížky. Díky ředitelce školy paní Peštové se žáci 2. Stupně ujali tohoto úkolu ještě před koncem školního roku.

Do soutěže se zapojilo celkem 42 žáků. Hodnotící komise tak stála před obtížným úkolem vybrat z tak velkého počtu návrhů ten nejlepší. Do užšího výběru nakonec postoupilo celkem 6 návrhů a mezi nimi proběhlo jakési „finále“, které určilo tři nejlepší návrhy:

3. místo - Klára Bulanová

2. místo - Zuzka Neužilová

1. místo - Klára Hulínská

Všichni zapojení žáci obdrželi od obce Nedrahovice malý věcný dar.

Vítězné logo Kláry Hulínské poslouží jako základní verze pro vytvoření grafické verze loga okruhu Kamenické křížky a bude používáno jako logo na propagačních materiálech obce Nedrahovice.

Obec Nedrahovice tímto děkuje všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a přeje jim co nejhezčí prázdniny.

Podoba vítězného loga:

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.