Projekty obce

MVN - Opatření pro adaptaci na kl. změnu i pro zvýšení pobytové fce obyvatel, protierozní op. 2023

Dotační projekt ve spolupráci se SIC, Středočeským krajem,  ČZeU, MŠMT a OP Jan Amos Komenský

 

 

   

          

 

„Projekt MVN - Opatření pro adaptaci na kl. změnu i pro zvýšení pobytové fce obyvatel, protierozní op. 2023 byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a Operačního programu Jan Amos Komenský“

Termín

březen - listopad 2023

Cena

240.509,- Kč (dotace 198.768,-Kč)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.