Projekty obce

Nové rybníky nad Kamenicí 2019-2022

Zastupitelstvo na svém jednání 26.6.2019 rozhodlo o realizaci studie na vybudování nových rybníčků nad Kamenicí (pod Čachořicemi), Studie byla předána 12.8.2019 a bude projednána na srpnovém jednání zastupitelstva. Detaily studie naleznete na mapovém portálu obce.

REALIZACE:

ČERVENEC 2021

Přidělení dotace 950.000,- ze Středočeského kraje

Přidělení dotace 4.000.000,- z Ministerstva zemědělství

Zahájení stavby (předání staveniště), zahájení realizace MVN 3 (horní rybník)

 

Fotografie z MVN 1 - podzim 2021

Fotografie z MVN 2 - podzim 2021

Fotografie z MVN 3 - podzim 2021

 

 

Fotografie ze Slavnostní otevření rybníků (foto Martin Zemánek)

Termín

2019-2022

Cena

6.387.782,43,- Kč (dotace celkem MZe + Střed kraj - 4.950.000,-)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Průběh realizace projektu "Výstavba vodních nádrží na Trkovském potoce, k.ú. Kamenice u Nedrahovic"

datum fáze projektu zahájení dokončení poznámka
26.06.2019 schválení vypracování Studie zastupitelstvem 26.06.2019 12.08.2019  
září 2019 Předání vypracované Studie projektantem  

 

 
28.08.2019 schválení vypracování projektové dokumentace pro SP na vybudování nových rybníků nad Kamenicí 29.08.2019

červen 2019 (plánováno)

 

červen 2020

Předání vypracované PD      

září 2020

Vydání pravomocného SP na realizaci akce (MÚ Sedlčany      

říjen 2020

Podání žádosti o dotaci na vypracování PD na Středočeském kraji    

Vypracování PD bylo podpořeno KÚ Středočeského kraje v r. 2021 (50% nákladů)     

říjen 2020

Podání žádosti o dotaci na realizaci akce - ministerstvo zemědělství říjen 2020 červenec 2021

Realizace projektu byla podpořena částkou 4.000.000,-Kč

duben 2021

Podání Žádosti o dotaci o kofinancování projektu na Středočeském kraji duben 2021 červen 2021

Realizace projektu byla podpořena částkou 950.000,-Kč

duben 2021

Výběrové řízení na zhotovitele stavby    

Vysoutěžená cena 5.847.930,- Kč

červenec 2021

Předání staveniště 20.7.2021  

 

červenec 2021 - srpen 2022

Realizace rybníků  červenec 2021srpen 2022