Projekty obce

Nové rybníky nad Kamenicí 2019-2022

Zastupitelstvo na svém jednání 26.6.2019 rozhodlo o realizaci studie na vybudování nových rybníčků nad Kamenicí (pod Čachořicemi), Studie byla předána 12.8.2019 a bude projednána na srpnovém jednání zastupitelstva. Detaily studie naleznete na mapovém portálu obce. 

Termín

2019-2022

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Průběh realizace projektu "Vodní nádrže na Trkovském potoce"

datum fáze projektu zahájení dokončení poznámka
26.06.2019 schválení vypracování Studie zastupitelstvem 26.06.2019 12.08.2019  
28.08.2019 schválení vypracování projektové dokumentace pro SP na vybudování nových rybníků nad Kamenicí 29.08.2019

 

červen 2019 (plánováno)