Projekty obce

Nové rybníky nad Kamenicí 2019-2022

Zastupitelstvo na svém jednání 26.6.2019 rozhodlo o realizaci studie na vybudování nových rybníčků nad Kamenicí (pod Čachořicemi), Studie byla předána 12.8.2019 a bude projednána na srpnovém jednání zastupitelstva. Detaily studie naleznete na mapovém portálu obce. 

Termín

2019-2022

Zpět na Projekty obce

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.