Projekty obce

Obnova aleje u obce Nedrahovice 2020

Finišujeme s přípravou dalšího projektu, tentokrát s výsadbou aleje u Nedrahovic, kolem komunikace na Nové Dvory.

 

 

 

Termín

podzim 2020

Cena

38.051,-Kč, 100% dotace z MŽP

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Ve spolupráci s ČSOP Vlašim jsme vytvořili návrh na výsadbu 33 ks nových stromů (20 jabloní, 6 hrušní a 7 dubů) tak, abychom doplnili některé úseky podél komunikace na Nové Dvory o chybějící zeleň. Přidanou hodnotou bude vykácení starých topolů černých, které bezprostředně ohrožují jak řidiče tak chodce, tak uživatele polností (poslední zlomený topol při větru Sabina byl kompletně dutý a logicky nevydržel). Realizace výsadby by v případě schválení žádosti o dotaci proběhla na podzim 2020.

 

23.11.2020

Vysazeno, oploceno, už aby zrály plody!