Projekty obce

Obnova návsi v Kamenici

Projekt Obnova návsi v Kamenici byl dokončen v listopadu 2012. To, co již nebylo možné stihnout ("vysvobození" starých kamenných lávek z potoka pod Kamenicí), bude dokončeno na jaře roku 2013.

Na několika fotografiích si můžeme připomenout, jaký stav byl na počátku projektu a také, jaké úpravy byly zamýšleny v projektu (skicy). Bez váhání lze říci, že se projekt vydařil a výsledná podoba návsi se hodně přibližuje skicám v projektu.

Všem zapojeným do projektu, kterých nebylo málo (především pak členům SDH Kamenice), je třeba na tomto místě poděkovat za významnou pomoc při realizaci náročné proměny návsi.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.