Projekty obce

Obnova návsi v Úklidu zahájena

Obnova návsi v Úklidu proběhla.

 

Termín

Celkové náklady

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.