Projekty obce

Opravené kapličky v Nedrahovicích a Radči

Na podzim roku 2011 byla provedena oprava kapliček v osadách Nedrahovice a Radeč. Ta proběhla také díky dotacím z Ministerstva pro místní rozvoj, které obec získala na jaře téhož roku.

Zejména u Nedrahovické kapličky šlo o akutní situaci, kaplička se nacházela v žalostném stavu. Kaplička radecká již opravu také vyžadovala, kromě toho byla dlouhodobě jen obtížně přístupná, protože se nachází v prudké stráni. Pro starší návštěvníky bez pomoci nezdolatelné.

Oprava u obou kapliček zahrnovala výměnu staré střešní krytiny, množství zednických a malířských prací, dále jejich obkopání z důvodu odvlhčení zdiva, výměnu vstupních dvěří a v případě radecké kapličky navíc zbudování přístupových schodů.

U obou kapliček jsme požadovali zachování původního vzhledu a barevnosti, čehož bylo docíleno.

Po dokončení oprav obec Nedrahovice uspořádala po několika letech Mši svatou přímo u kapličky v Nedrahovicích, kterou vedl místní farář p. Glac. Ten posvětil jak samotnou kapličku, tak prastarou sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1726, která konečně získala důstojný vzhled díky umístění do elegantní vitríny z dubového dřeva. Za zachování této vzácné památky vděčíme paní Spálenkové z Nedrahovic.

Obec Nedrahovice by v příštím roce chtěla v tradici mší pokračovat a uspořádat ji tentokrát u opravené kapličky v Radči. Kdy přesně to bude se včas dozvíte.

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.