Projekty obce

Parcelace pozemků směr Nové Dvory

Nesmírně náročný projekt stojí teprve na svém počátku

Termín

2024 - 2026

Cena

???

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Vybrané území má obec v ÚP jako budoucí parcely. Zbývá už "jenom" rozparcelovat, zasíťovat a prodat zájemcům :)

 

Říjen 2023

První jednání o vypracování podkladů pro zasíťování a parcelaci

 

Únor 2024

Další jednání o nabídkách architektů pro vypracování podkladů pro zasíťování a parcelaci

 

Duben 2024

V ZO schválena realizace Studie zastavitelnosti jako podkladu pro konkrétní zasíťování a parcelaci vybraného území

 

Červenec 2024

Zahájení tvorby podkladů pro vypracování Studie (geolog. průzkum)