Projekty obce

Přeložky vedení elektřiny a telefonů Nedrahovice 2018

Pokud pravidelně sledujete jednání zastupitelstva, jistě jste zachytili, že se na příští rok připravuje další významná změna v obci. Na základě iniciativy firmy ČEZ dojde s největší pravděpodobností k překládce nadzemního vedení NN v centrální části osady Nedrahovice. To v praxi znamená, že zmizí nejen sloupy nesoucí dráty tohoto vedení, ale i dráty samotné. Protože většina sloupů nese zároveň lampy veřejného osvětlení (VO), bude obec nucena zároveň vyřešit nové veřejné osvětlení. Protože ci celé zastupitelstvo přeje, aby výměna proběhla co nejhladším způsobem, pracujeme již nyní na jeho podobě, rozmístění lamp, volbě typu svítidel atd. První podoba projektu nového VO již je k dispozici na mapovém portálu obce, můžete si ji tedy prohlédnout a případně se ozvat se svými podněty.

V souvislosti s překládkou vedení NN zastupitesltvo také řešilo problematiku internetu v Nedrahovicích. Po mnoha různých jednáních a schůzkách s poskytovateli internetu se zastupitelstvo nakonec rozhodlo pro oslovení firmy CETIN. Aktivita ze strany obce by měla vést k tomu, že se pravděpodobně podaří přeložit do země také dráty telefonní, zároveň k nim připoložit trubičky pro optický kabel a zároveň odstranit sloupy telefoních kabelů.

Celý projekt spojující v podstatě tři kroky do jednoho by pro Nedrahovice znamenal další posun jak ve smyslu výrazného zlepšení vybavenosti, tak ve smyslu zlepšení vzhledu obce. Přestože vše zatím vypadá optimisticky a všechny projekty zdárně pokračují, je třeba počítat se všemi variantami (včetně té, že vše může zůstat ve stávající podobě). Zastupitelstvo nicméně věří, že se projekty podaří realizovat.

O dalších krocích vás budeme informovat.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.