Projekty obce

Proměna návsi v Nedrahovicích 2017 - 2022

4.9.2019

Dokončena oprava božích muk sv. Jana Nepomuckého, článek zde

 

14.8.2019

Dorazila projektová dokumentace od autorky projektu. Bude následovat stavební řízení a žádost o st. povolení nebo územní souhlas, současně byly zahájeny některé dorbné úpravy návsi (boží muka).

 

Duben 2019

Posledními připomínkami ke studii z listopadu 2018 se uzavírá fáze diskuse ke studii. Z posledního setkání s občany v dubnu 2019 vzešly již pouze detailní úpravy podoby zábradlí kolem rybníka a velikosti dřevěného mola. S těmito jsme se obrátili na projektantku, která je zapracuje do finální podoby celého projektu, dopracuje projektovou dokumentaci (PD) a předá ji obci. PD bychom rádi obdrželi do konce června 2019.

 

Listopad 2018

Po první schůzce v listopadu 2017 jsme zadali projektantce požadavky občanů, které posloužily jako jeden z podkladů pro vypracování studie. Tu jsme v listopadu 2018 obdrželi a můžeme vám její hlavní část představit. Studie obsahuje návrhy úpravy zeleně, instalaci nových dřevěných prvků apod. Na přiložených fotografiích z různých obcí a měst v ČR si každý může představit, jak by daný prvek mohl vypadat na naší návsi. Vše je tedy k dispozici k nahlédnutí a hlavním smyslem studie je zvážit výběr navrhovaných úprav, případně jejich změna či úprava nebo doplnění.

 

Listopad 2017

Začínáme další projekt v naší obci. Tentokrát přichází na řadu, po Kamenici, Boru a Rudolci, náves v Nedrahovicích. První setkání proběhlo 15.11. 2017 od 19 h na OÚ v Nedrahovicích a hlavním cílem bylo zjistit hlavní pozitiva a negativa návsi. Z těch budeme vycházet při dalším setkání, kdy již budete konkrétně uvažovat nad hlavními prioritami, které by bylo vhodné postupně budovat. Názory účastníků přehledně zobrazují fotografie ve fotogalerii.

Dokumenty

Zpět na Projekty obce

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.