Projekty obce

Proměna návsi v Nedrahovicích 2017 - 2022

Červenec 2021

Zahájení realizace lávky na rybníce v Nedrahovicích 

Zahájení realizace nového zábradlí na rybníce v Nedrahovicích (dotace z MAS Sedlčansko)

 

Červen 2021

Dokončení realizace mola mola na rybníce v Nedrahovicích  (dotace z MAS Sedlčansko)

fotografie z realizace

 

 

Březen 2021

Zahájení realizace mola na rybníce v Nedrahovicích (dotace z MAS Sedlčansko)

 

 

Červenec 2020

Výsadba na veřejném prostranství u studny byla realizována firmou Studio Kytice, pod vedením Martina Čihuly. Další ze střípků v mozaice proměn návsi.

Fotografie ve fotogalerii

 

Červen 2020

Kovářství Jaroslav Kříž ze Zahrádky dokončili a nainstalovali kovanou ochrannou mříž na obnovenou studnu v Nedrahovicích. Zajímavostí pro všechny "nekováře" může být popis práce. Výroba trvala zhruba měsíc, jednotlivé prvky mříže byly dohromady minimálně 350x ve výhni a kováři na ně museli minimálně 7000x udeřit.

Fotografie ve fotogalerii

 

Prosinec 2019

Dokončili jsme obnovu obecní studny a vydláždění veřejného prostranství kolem ní. Rozšířilo se tak stání pro vozidla a možnost jiného využití tohoto prostoru. Pár snímků ve fotogalerii.

 

Říjen 2019

Po poněkud zdlouhavém dokončování projektu (v polovině října chyběla již pouze fyzicky proj. dokumentace na molo) jsme se mohli pustit do realizace dílčích kroků proměny návsi. Začali jsme s jednodušší záležitostí - opravou božích muk a úpravou jejich okolí. Nádherná práce p. Šofky z Jesenice, který je nově oplechoval mědí je podtržena novou omítkou a nátěrem této staré stavby. Okolí božích muk s P. Čapkem společně upravili občané Nedrahovic, za což jim patří velký dík.

Finální podoba tohoto místa je k vidění ve fotogalerii

Věříme, že další krok bude brzy následovat.

 

14.8.2019

Dorazila projektová dokumentace od autorky projektu. Bude následovat stavební řízení a žádost o st. povolení nebo územní souhlas, současně byly zahájeny některé dorbné úpravy návsi (boží muka).

 

Duben 2019

Posledními připomínkami ke studii z listopadu 2018 se uzavírá fáze diskuse ke studii. Z posledního setkání s občany v dubnu 2019 vzešly již pouze detailní úpravy podoby zábradlí kolem rybníka a velikosti dřevěného mola. S těmito jsme se obrátili na projektantku, která je zapracuje do finální podoby celého projektu, dopracuje projektovou dokumentaci (PD) a předá ji obci. PD bychom rádi obdrželi do konce června 2019.

 

Listopad 2018

Po první schůzce v listopadu 2017 jsme zadali projektantce požadavky občanů, které posloužily jako jeden z podkladů pro vypracování studie. Tu jsme v listopadu 2018 obdrželi a můžeme vám její hlavní část představit. Studie obsahuje návrhy úpravy zeleně, instalaci nových dřevěných prvků apod. Na přiložených fotografiích z různých obcí a měst v ČR si každý může představit, jak by daný prvek mohl vypadat na naší návsi. Vše je tedy k dispozici k nahlédnutí a hlavním smyslem studie je zvážit výběr navrhovaných úprav, případně jejich změna či úprava nebo doplnění.

 

Listopad 2017

Začínáme další projekt v naší obci. Tentokrát přichází na řadu, po Kamenici, Boru a Rudolci, náves v Nedrahovicích. První setkání proběhlo 15.11. 2017 od 19 h na OÚ v Nedrahovicích a hlavním cílem bylo zjistit hlavní pozitiva a negativa návsi. Z těch budeme vycházet při dalším setkání, kdy již budete konkrétně uvažovat nad hlavními prioritami, které by bylo vhodné postupně budovat. Názory účastníků přehledně zobrazují fotografie ve fotogalerii.

 

Dokumenty

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.