Projekty obce

Rekonstrukce kulturního centra v Boru 2018 - 2023

Březen 2019

Schválení vypracování projekt. dokumentace na rekonstrukci komunitního centra v Boru zastupitelstvem obce.

 

12.8.2019

Projektant dodal projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Zahájili jsme podávání žádostí o stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, abychom posléze mohli požádat o stavební povolení. Zároveň řešíme odkup části sousedního pozemku, aby byly pozemky kolem budovy celistvé.

 

7.12.2022

Po několika neúšpěšných pokusech získat dotaci to nakonec vyšlo. V létě 2022 proběhlo VŘ na zhotovitele a v listopadu jsme začali stavět. Další informace na Instagramu a fcb.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.