Projekty obce

Relaxační lávka v obci Nedrahovice 2022

Další rozšíření dětského hřiště 

Termín

podzim 2022

Cena

287.953,- (z toho dotace ze SZIF 147.189,-)

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.