Projekty obce

Reportáž z vysazení lípy na návsi v Nedrahovicích

Vysazení lípy na návsi v Nedrahovicích proběhlo v pátek 24. srpna 2012. Zakončil se tak projekt budování nového dětského hřiště, který započal v červnu 2012.

Vzrostlá lípa byla zakoupena ze sbírky, které se zúčastnila velká část obyvatel Nedrahovic i některých přilehlých osad. Celkem bylo vybráno 7.100,- Kč, což byla částka, jež téměř úplně pokryla cenu zakoupeného stromu. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.

Samotné vysazení lípy proběhlo v pátek dopoledne, oproti původnímu plánu z bezpečnostních důvodů bez přítomnosti dětí. Odpoledne se již neslo ve znamení aktivit pro děti. Nejprve byl strom „pokřtěn“ a řádně zalit, následně byly pro děti připraveny zajímavé aktivity spojené s jejich výtvarnými dovednostmi. První skupina dětí pracovala na vytvoření velkého papírového stromu, jehož listy děti vystřihovaly z barevných papírů a nalepovaly na arch papíru balicího (tento papírový strom je vyvěšen na OÚ). Druhá skupina dětí souběžně pracovala s hlínou a vytvářela hliněné domečky, které budou v průběhu září vypáleny a vystaveny na hřišti.

Příjemné odpoledne pokračovalo u ohně, kde si děti společně s rodiči opekly buřtíky a následně pokračovaly v soutěžních kláních připravených jako zakončení celé akce.

Také tentokrát jsme měli štěstí na počasí, bylo teplo a téměř bez deště.

Vysazení lípy bylo také symbolickým ukončením prázdnin, za týden již děti čeká jejich tolik oblíbená škola…

Fotografie

Zpět na Projekty obce

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.