Projekty obce

Reportáž z vysazení lípy na návsi v Nedrahovicích

Vysazení lípy na návsi v Nedrahovicích proběhlo v pátek 24. srpna 2012. Zakončil se tak projekt budování nového dětského hřiště, který započal v červnu 2012.

Vzrostlá lípa byla zakoupena ze sbírky, které se zúčastnila velká část obyvatel Nedrahovic i některých přilehlých osad. Celkem bylo vybráno 7.100,- Kč, což byla částka, jež téměř úplně pokryla cenu zakoupeného stromu. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.

Samotné vysazení lípy proběhlo v pátek dopoledne, oproti původnímu plánu z bezpečnostních důvodů bez přítomnosti dětí. Odpoledne se již neslo ve znamení aktivit pro děti. Nejprve byl strom „pokřtěn“ a řádně zalit, následně byly pro děti připraveny zajímavé aktivity spojené s jejich výtvarnými dovednostmi. První skupina dětí pracovala na vytvoření velkého papírového stromu, jehož listy děti vystřihovaly z barevných papírů a nalepovaly na arch papíru balicího (tento papírový strom je vyvěšen na OÚ). Druhá skupina dětí souběžně pracovala s hlínou a vytvářela hliněné domečky, které budou v průběhu září vypáleny a vystaveny na hřišti.

Příjemné odpoledne pokračovalo u ohně, kde si děti společně s rodiči opekly buřtíky a následně pokračovaly v soutěžních kláních připravených jako zakončení celé akce.

Také tentokrát jsme měli štěstí na počasí, bylo teplo a téměř bez deště.

Vysazení lípy bylo také symbolickým ukončením prázdnin, za týden již děti čeká jejich tolik oblíbená škola…

Fotografie

STAV PROJEKTU

Zahájení
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.