Projekty obce

Schody na hřišti v Nedrahovicích 2023-24

Úpravy návsi v Nedrahovicích pokračují dalším drobným projektem spolufinancovaným SZIF a EU a realizovaným s pomocí MAS Sedlčansko

Termín

11, 12/2023

Cena

bude upřesněna

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.

Jedná se o přístup na hřiště v Nedrahovicích, konkrétně schody se zábradlím a lavičkami.