Projekty obce

Špalů křížek

Oprava Špalova křížku nad Pilákem v Nedrahovicích.

Cena

Celkové náklady 11.500,- Kč.

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.