Projekty obce

Úpravy veřejných prostranství (VP) - Nedrahovice, Trkov, Bor - 2023 - 2025

Nové programovací období 2022 - 2027 přináší několik možností, jak prostřednictvím finanční podpory státu resp. EU zvýšit životní úroveň a kvalitu života v obci. Nechtěli jsme čekat na samotné výzvy a na základě dostupných informací obec zahájila přípravu několika projektů. Úpravy VP jsou jedním z nich.

Přehled realizovaných etap projektu:

 

březen 2022

informace starosty obce zastupitelstvu o možnostech (oblastech) obce získat dotace

 

duben 2022

setkání starosty s občany obce, informace o možnostech (oblastech) obce získat dotace, výzva k podávání podnětů

podněty přišly k osadám Nedrahovice, Trkov a Bor

kontaktování dotační kanceláře s návrhem na spolupráci

 

květen 2022

zastupitesltvo schvaluje spolupráci s dotační kanceláří a vybranou projekční kanceláří

 

 

STAV PROJEKTU

Zahájení
Příprava
Žádost o dotaci
Výběrové řízení
Realizace
Ukončení

Legenda

  Nezahájeno.
  Právě probíhá.
  Ukončeno.