Rudolec

Historie osady Rudolec

Rudolec, původně patrně Rudoluc, naleznete asi 1 km na sever od Boru. Původní název je charvátského původu a značí hranici nebo hraniční místo. Jaké hraniční místo to bylo, to se však již nedozvíme. Rudolec patřil poddanstvím k chlumeckému panství. Severně od osady stával mlýn se zvláštním názvem „Habakuk“.

Uprostřed vsi stojí mezi lipami kamenná zvonička z roku 1900. Má na hranolu zasklený výklenek s mariánskou soškou a nahoře zvonek. Vedle zvoničky je železnýkříž na žulovém podstavci s letopočtem 1866.

Prameny: Habart,Č.: Sedlčansko, Sedlecko, Voticko, vydal Alfaprint nákladem měst Sedlčany, Sedlec-Prčice a Votice, 1994