Trkov

Historie osady Trkov

Trkov. Těsné údolí od Kamenice se na jihozápad rozšiřuje v úrodnou rovinu s velkým rybníkem a bývalým poplužním dvorem Trkovem. Zde stávalo vladycké sídlo s tvrzí, zvané původně staročesky Trkuov (tj. Trkův dvůr) nebo podle jiných pramenů Trnkov. Tvrz, jak je dosud dobře patrno, bývala vodní, tj. ze všech stran obklopena vodou. Dostatek vody dodával prudký Kamenický potok a rybníky, z nichž se uchoval „Zámecký“. Trkovská tvrz pocházela asi ze 14. století. Prvním známým vladykou byl Petr z Trkova. V následujících staletích se vystřídala dlouhá řada majitelů. Zajímavé je, že po dobu 3 let (1580 – 1583) Trkov vlastnil i známý Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan na Křepenicích. V roce 1629 koupil Trkov Šebestián Čabelický ze Soutic. V té době bylo panství v dobrém stavu, neboť v dokumentech je vyjmenován při tvrzi v Trkově kromě poplužního dvora též pivovar, ovčín a výsadní krčma. Čabeličtí vystavěli na místě staré a již sešlé tvrze zámek s kaplí. A opět se majitelé Trkova střídali, až se dostal v roce 1697 do majetku Lobkoviců, kteří ho připojili ke Chlumci.

Z bývalé tvrze se uchovala do poloviny 19. století přes 16 m vysoká a 8 m široká věž. Vnitřek věže měl 5 pater. Okolo věže i kolem tvrze byla 4 m vysoká zeď, obehnaná příkopem, napuštěným vodou. Když zámek, který připomíná jedině rybník zvaný Zámecký, zanikl a byl v roce 1771 přeměněn na hospodářské budovy, sloužil zbytek tvrze a věž za špejchar. Objekt chátral a v roce 1843 ho nechala chlumecká vrchnost rozbořit. Trkovský dvůr stihla jako všechny chlumecké dvory v letech 1922 – 1925. pozemková reforma. Půda byla rozparcelována a přidělena drobným zemědělcům. Jak pomíjivé je všechno lidské snažení, že ?

Prameny: Habart,Č.: Sedlčansko, Sedlecko, Voticko, vydal Alfaprint nákladem měst Sedlčany, Sedlec-Prčice a Votice, 1994