Úklid

Histiorie osady Úklid

Úklid je nepochybně zvláštní jméno pro osadu. V minulých dobách se psal také Ouklid, Ouklidy i Ouklad. Kromě několika selských statků a výsadní krčmy tu stával velký poplužní dvůr. Některé statky patřívaly jesenickým Růtům z Dírného, ostatní rytířům z Nového Dvora. Růtové prodali své usedlosti v roce 1526 Janovi Kalenicovi z Kalenic, který je připojil k Nedrahovicům. A jak to bývalo v historii obvyklé, dále se i zde vystřídala dlouhá řada majitelů. Jedním z posledních majitelů největšího statku v okolí se stal na příklad Josef Budka, který byl řadu let kronikářem nedrahovické obce. Kroniku převzal od rodiny Bartáků (kroniku založil, jak jsme již uvedli, v roce 1882 Josef Barták z Kamenice, významná osobnost celého kraje).

Před osadou na jižní straně stojí starodávná kaplička „Boží muka“. Tvoří ji štíhlý čtyřboký hranol, zakončený nahoře římsou a stříškou s dvojitým, železným křížkem. Významnou památkou je prastará lípa, či spíše její torzo. Její hlavní větve byly sraženy při velké vichřici v roce 1939, kmen postupně odumíral až padl na zem. Z kořenové části však vyrůstá nový strom. K lípě se váže pověst, že zde kázal Mistr Jan Hus a proto se nazývá "Husova lípa“. Stranou od lípy stojí několik set let starý kříž. Na návsi postavili osadníci v roce 1887 kamennou zvoničku. V přední straně má obvyklý zasklený výklenek s mariánskou soškou a nahoře zvonek. Vedle zvoničky stojí železný kříž na žulovém podstavci s letopočtem 1880.

Prameny: Habart,Č.: Sedlčansko, Sedlecko, Voticko, vydal Alfaprint nákladem měst Sedlčany, Sedlec-Prčice a Votice, 1994