Vyhlášky, předpisy, nařízení

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (2023) ikona ozv-MP-odpad-zverejn [PDF 108.43 kB]
OZV o místním poplatku ze psů (2023) ikona ozv-mistni-poplatek-ze-psu-zverejn [PDF 104.61 kB]
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (2023) ikona MP-za-uzivani-ver-pros-zverejn [PDF 110.88 kB]
příloha OZV-přehled pozemků (2023) ikona přehled pozemků [PDF 115.34 kB]
OZV o místním poplatku z pobytu (2023) ikona ozv-mistni-poplatek-pobyt-zverejn [PDF 102.23 kB]
OZV o místním poplatku ze vstupného (2023) ikona ozv-mistni-poplatek-ze-vstupneho-zverejn [PDF 102.11 kB]
1-2021-OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství obce Nedrahovice ikona schv-vyv-system-01-2021 [PDF 1.57 MB]
2-2021-OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ikona schv-vyv-poplatek-02-2021 [PDF 1.28 MB]
1-2019-OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf
1-2019-OZV - příloha .pdf
2-2019-OZV o místním poplatku ze psů .pdf
3-2019-OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství .pdf
3-2019-příloha OZV-přehled pozemků .pdf
4-2019-OZV o místním poplatku z pobytu .pdf
5-2019-OZV o místním poplatku ze vstupného .pdf
příloha-OZV 1/2017 - přehled pozemků .pdf
1-2017-OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství .pdf
1-2016-OZV o místním poplatku za provoz systému shormažďování, sběru a přepravy. třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf
3-2015-OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf
3-2015-OZV - příloha .pdf
2-2015-Zrušovací vyhláška, kterou se ruší OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf
1-2015-O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ikona .pdf [PDF 355.03 kB]
Zrušovací vyhláška č. 1/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu .pdf
O místním poplatku ze psů .pdf
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství .pdf
O místním poplatku ze vstupného .pdf
O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu .pdf
O způsobu úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě .pdf
O místním poplatku z ubytovací kapacity .pdf
O stanovení části společného školského obvodu základní školy .pdf
O používání koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti .pdf
O volném pobíhání psů .pdf
Jednací řád zastupitelstva obce .pdf
Požární řád obce Nedrahovice .pdf
Organizační řád OÚ Nedrahovice .pdf
OZV psané kurzívou byly v souvislosti se změnou legislativy nahrazeny aktuálnějším předpisem