Výroční zprávy

Výroční zpráva OÚ o svobodném přístupu informací za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ObÚ - O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU INFORMACÍ ZA ROK 2012
ObÚ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s
ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se
týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2012, podle
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
 
V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě
jejich žádosti.
 
Statistika o vyřizovaných žádostech:
 
Počet podaných žádostí o informace 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0
 

Výroční zpráva Znění
Výroční zpráva za rok 2018 .pdf
Výroční zpráva za rok 2019 .pdf
Výroční zpráva za rok 2020 ikona 2020-VZ [PDF 169.51 kB]