Výroční zprávy

Výroční zpráva OÚ o svobodném přístupu informací za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ObÚ - O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU INFORMACÍ ZA ROK 2012
ObÚ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s
ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se
týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2012, podle
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
 
V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě
jejich žádosti.
 
Statistika o vyřizovaných žádostech:
 
Počet podaných žádostí o informace 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0
 

Výroční zpráva Znění
Výroční zpráva za rok 2013 .pdf
Výroční zpráva za rok 2014 .pdf
Výroční zpráva za rok 2015 .pdf
Výroční zpráva za rok 2016 .pdf
Výroční zpráva za rok 2017 .pdf
Výroční zpráva za rok 2018 .pdf
Výroční zpráva za rok 2019 .pdf