Dotace na DČOV

Obecné informace

Dotace na domovní čistírny odpadních vod poskytované obcí připravujeme. Podrobnosti naleznete v sekci Program Dotace na DČOV a Přílohy Programu Dotace na DČOV. Příjem žádostí pro rok 2019 bude zahájen 1.7.2019.