Dotace na DČOV

Obecné informace

Dotace na domovní čistírny odpadních vod poskytované obcí je vypsáno stejně jako v roce 2019. Podrobnosti naleznete v sekci Program Dotace na DČOV a Přílohy Programu Dotace na DČOV. Příjem žádostí pro rok 2020 bude zahájen 1.4.2020.