Přehledy

Přehledy odpadového hospodářství

 

Přehled množství odpadů a nákladů na jejich likvidaci
Vyhodnocení Dotazníku o odpadech 2021 ikona Výstupy ČSz [PDF 358.43 kB]
Množství tříděného odpadu (TO) na 1 obyvatele 2015-2020 ikona TO na 1 obyv-15-2020 [PDF 120.1 kB]
Množství směsného komunálního odpdu (SKO) na 1 obyvatele 2015-2020 ikona SKO na 1 obyv 15-2020 [PDF 120.48 kB]
Financování odpadového hospodářství 2009-2020 ikona financování odpadů-09-2020 [PDF 186.88 kB]
přehled za roky 2009 - 2019 ikona PŘEHLED 2009 - 2019 [PDF 162.65 kB]
přehled za roky 2009 - 2018 .pdf

 

 

Obec zajistila odvoz domovního odpadu prostřednictvím firmy Sedločanské technické služby (STS). Svoz se provádí ve středu jednou za 14 dní v letním období a každý týden v zimním období. Délka zimního a letního období se stanovuje dle potřeby každý rok podobně - po dohodě se STS
Poplatek za odvoz  odpadu se hradí na OÚ ve výši 600,-Kč na osobu. Poplatek je možné uhradit převodem na účet obce č. 124 23 211 / 0100 u KB s označením VS (čp objektu), pro identifikaci platby doporučujeme do pozámky uvést vaše jméno a osadu.

Jak třídit odpad

 

 

Papír

Do modrých kontejnerů můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

 

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Možná nevíte:
• Před vhozením do kontejneru nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky
• Do kontejneru můžete vhazovat skartovaný papír
• Před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko

 

Sklo

Do zelených kontejnerů můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


 

Sklo

Do černých kontejnerů můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 


Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


 

 Plasty

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

 


Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)


Možná nevíte:
• PVC je také plast, ale do žlutého kontejneru nepatří
• Před vhozením do kontejneru nemusíte plastové obaly od kosmetiky důkladně vymývat

 

Nápojové kartony

 Vhazujte vypláchnuté obaly (tetrapaky) od mléka, džusů, vína a dalších potravin

 

 

 

Bioodpad

 

Bioodpad - tráva, drobné větvičky, plevely, ovoce ad.

 

 

Textil

 

Vhazujte textil v co nejlepším stavu

 

 

 

Nádoby (popelnice) na kovy

V našich osadách máme zatím k dispozici popelnice, zžetelně označené etiketou KOVY. Můžete vhazovat v podstatě jakýkoliv drobný kovový odpad (osvědčilo se především na hliníkové plechovky od nápojů)

 

 

 

Jedlý olej

Ve většině osad je k dispozici plastová popelnice s etiketou OLEJE. Vhazujte do ní použité jedlé oleje z kuchyně, používané pro vaření. Použitý olej nalévejte doma do plastových lahví (nikoliv do skla!!!) a poté vhazujte do popelnice.

 

 

 

Tašky na třídění odpadu (plasty, papír, sklo)

Obec nabízí zdarma sadu tří tašek na třídění odpadu, k dispozici na obecním úřadu

 

 

 

Zajímavé příspěvky k tématu:

 

  1. Rozhovor s egyptologem M. Bártou (10.3.2021)
  2. První továrna na recyklaci PET lahví v ČR (11.3.2021)