Přehledy

Přehledy odpadového hospodářství

 

Přehled množství odpadů a nákladů na jejich likvidaci
Náklady na odpadové hospodářství 2021 - 23 (1.1.2022 změna systému) ikona PREHLED-ODPADY-21-2023-2 [XLSX 12.13 kB]
Množství odpadů v obci a na 1 obyvatele 2021 - 23 (1.1.2022 změna systému) ikona PREHLED-ODPADY-21-2023 [XLSX 20.21 kB]
Množství SKO v letech 2015 - 2021 ikona SKO-15-21 [PDF 119.63 kB]
Množství tříděného odpadu v letech 2015 - 2021 ikona trideny-odpad-15-21 [PDF 121.35 kB]
Množství tříděného odpadu v roce 2021 po položkách ikona trideny odpad 2021-polozkove [PDF 192.4 kB]
Financování odpadového hospodářství 2009 - 2021 ikona příjmy a výdaje 09-21 [PDF 194.67 kB]
Vyhodnocení Dotazníku o odpadech 2021 ikona Výstupy ČSz [PDF 358.43 kB]

 

 

Obec zajišťuje odvoz domovního odpadu prostřednictvím firmy Sedločanské technické služby (STS). Svoz se provádí celoročně ve středu jednou za 14 dní. Poplatek za odvoz  odpadu se hradí na OÚ ve výši vyplývající ze zvoleného objemu nádoby - detaily zde. Poplatek je také  možné uhradit převodem na účet obce č. 124 23 211 / 0100 u KB s označením VS (čp objektu), pro identifikaci platby doporučujeme do poznámky uvést vaše jméno a osadu.

Svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně a provádí ho také Sedločanské technické služby (STS).

 

Jak třídit odpad

 

 

Papír

Do modrých kontejnerů můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

 

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Možná nevíte:
• Před vhozením do kontejneru nemusíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky
• Do kontejneru můžete vhazovat skartovaný papír
• Před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko

 

Sklo

Do zelených kontejnerů můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


 

Sklo

Do černých kontejnerů můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

 


Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


 

 Plasty

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

 


Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)


Možná nevíte:
• PVC je také plast, ale do žlutého kontejneru nepatří
• Před vhozením do kontejneru nemusíte plastové obaly od kosmetiky důkladně vymývat

 

Nápojové kartony

 Vhazujte vypláchnuté obaly (tetrapaky) od mléka, džusů, vína a dalších potravin

 

 

 

Bioodpad

 

Bioodpad - tráva, drobné větvičky, plevely, ovoce ad.

 

 

Textil

 

Vhazujte textil v co nejlepším stavu

 

 

 

Nádoby (popelnice) na kovy

V našich osadách máme zatím k dispozici popelnice, zžetelně označené etiketou KOVY. Můžete vhazovat v podstatě jakýkoliv drobný kovový odpad (osvědčilo se především na hliníkové plechovky od nápojů)

 

 

 

Jedlý olej

Ve většině osad je k dispozici plastová popelnice s etiketou OLEJE. Vhazujte do ní použité jedlé oleje z kuchyně, používané pro vaření. Použitý olej nalévejte doma do plastových lahví (nikoliv do skla!!!) a poté vhazujte do popelnice.

 

 

 

Tašky na třídění odpadu (plasty, papír, sklo)

Obec nabízí zdarma sadu tří tašek na třídění odpadu, k dispozici na obecním úřadu

 

 

 

Zajímavé příspěvky k tématu:

 

  1. Rozhovor s egyptologem M. Bártou (10.3.2021)
  2. První továrna na recyklaci PET lahví v ČR (11.3.2021)