Územní plán

ÚKON DATUM PŘÍLOHA POZNÁMKA
Schválení pořízení územního plánu 28.8.2019 usnesení č.8/2019 usnesení č.8/2019
Výzva k podání podnětů 30.8.2019 .pdf ÚD, dopisy, intern. stránky obce