Přílohy Programu Dotace na DČOV

Přehled příloh

PŘÍLOHY PROGRAMU DOTACE NA DČOV
  příloha zveřejněno
Příloha č. 1 (Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nedrahovice)  .pdf 30.5.2019
Příloha č. 2 (Žádost o platbu poskytnuté dotace na DČOV) .pdf 30.5.2019
Příloha č. 3 (Závěrečné vyúčtování dotace) .pdf 30.5.2019
Příloha č. 4 (Průběh vyřizování žádostí o dotaci) .pdf 30.5.2019